Wiadomości branżowe

Definicja cewki stalowej

2020-06-11
Cewka stalowa, znany również jakocewka stalowa. Stal jest prasowana na gorąco i tłoczona na zimno w kształt rolki. W celu ułatwienia przechowywania i transportu wygodnie jest przeprowadzać różne obróbki (takie jak obróbka na blachy stalowe, pasy stalowe itp.)
Zwoje formowane to głównie kręgi walcowane na gorąco i zwoje walcowane na zimno. Zwoje walcowane na gorąco są produktami przetworzonymi przed rekrystalizacją kęsa. Cewka walcowana na zimno to późniejsza obróbka kręgu walcowanego na gorąco. Ogólna wagacewka stalowawynosi około 15-30 ton. zdolności produkcyjne do walcowania na gorąco w moim kraju wciąż się rozwijają, istnieją już dziesiątki linii produkcyjnych do walcowania na gorąco, a niektóre projekty mają zostać zbudowane lub wprowadzone do produkcji.

Cewka stalowassą sprzedawane głównie dużym klientom, a zwykli użytkownicy nie mają sprzętu odwijającego lub ograniczonego użycia. Dlatego późniejsze przetwarzanie plikówcewka stalowasbędzie bardzo obiecującą branżą. Oczywiście obecne większe huty mają własne projekty rozwijania i prostowania.